STOCKHOLM
 

 

 

 

HEMOM WING CHUNSCHEMAKONTAKTHISTORIAGALLERI

 

 

 

OM WING CHUN

Många som tränar Mai Gei Wong Wing Chun gör det utav olika anledningar. En del tränar för att lära sig ett självförsvar, andra som motion och en tredje kanske bara som en rolig hobby. Hos oss är alla välkomna oavsett anledning. Det enda krav vi ställer, är att man tränar med ett öppet sinne och ett glatt humör!

Träningen ställer inga krav på några förkunskaper eller kräver någon speciell fysisk styrka, utan den är helt individuellt anpassad. Därför kan den passa för alla oavsett ålder och kön. Den fysik man behöver, bygger man upp med tiden. Beroende på syftet med träningen kan den vara allt från mycket ansträngande till lugn och stillsam.

Wing Chun innehåller inte heller direkt några svåra avancerade akrobatiska rörelser, men har man någon skada så bör man tala om det för sin instruktör.

Mai gei wong Wing Chun träningen innehåller flera olika delar. Grundträning, formträning, partnerövningar och vapenträning, kan man se som fyra olika metoder av träning och som fyller olika syften. De i sin tur går att kombinera på flera olika sätt, vilket gör att träningen alltid blir intressant och rolig.

 

GRUNDTRÄNING

Den viktigaste delen av träningen är själva grundträningen. Den behövs för att förbereda kroppen på vad den senare ska kunna utföra. I den ingår olika koordination-/ rörlighet-/ kondition-/ styrke-/ spänst-/ avslappnings-/ och andningsteknikövningar.

Zhan Zhuang Gong. "Stå vakt", statisk träning för "inre kraft".

Yao Gong. Rörlighet-/ styrketräning.

Gei Boon Gong. Övningar för att bla.få korrekt koordination i olika tekniker.

Redskapsträning. Träning med redskap för att bygga upp styrka och explosivitet.

                      

                      Tan Huen                                                                            Faij Yee Gong

 

FORMTRÄNING

Det är av tradition vanligt att man i kinesiska kung fu stilar tränar och för sin stils tekniker och ideér vidare, till nästa generation, i så kallade former. I dessa finns alla koncept, strategier och tekniker som hör stilen till. Till skillnad mot många andra stilar som kan innehålla flera hundra olika former har Mai Gei Wong Wing Chun Kung Fu endast ett fåtal. De är däremot enormt rika på ideér och kampkoncept.  

Sap Yee Lo är den första vapenlösa formen man får lära sig. Den syftar till att ge ett tidigt intryck till vad Wing Chun innebär. Tanken är att man snabbt ska få ett fungerande ”självförsvar”.

Siu Nim Tao är den andra formen man får lära sig och är väldigt rik på koncept och idéer.

Chum Kiu är den tredje formen och innehåller fler nya ideér.

Biu Jee är den fjärde formen med ytterligare koncept.

Hong Jong, den sista vapenlösa formen.

 

            

Seung Lai Hei Sut                                       Dap Sau Tau Tam

 

PARTNERÖVNINGAR

Stor del av träningen läggs på så kallade partnerövningar. Syftet är att få känsla för  hur teknikerna fungerar med en angripare som gör motstånd och förbereda eleven för riktig kamp. Det kan vara allt från olika teknikdrillar till fri sparring. Övningarna går att variera nästan i oändlighet och kan göras med olika intensitet och syfte.

San Sik är självförsvarsapplikationer av tekniker.

Sanda är sparring.

Chi Sau övningar och kampträning, där armarna är i kontakt med sin partners armar.

Chi Gerk övningar för sparkar och svep, där benen har kontakt med partnerns ben.

 

 

VAPEN- OCH REDSKAPSTRÄNING

I Mai Gei Wong Wing Chun är det framförallt tre olika vapen som man tränar med. De tränas både som form och med partner.   Ett annat redskap som också används är den sk. "Trädockan".

Hang Dee Pang, "munk staven".

Luk Dim Boon Gwun, "långa staven 6 ½ teknik".

Yee Kim Yeung Dit Ming Dao, "dubbla dödliga knivarna".

Mook Yan Hong, "trädockan".

                

                           Luk Dim Boon Gwun                         Yee Kim Yeung Dit Ming Dao

 

TÄVLINGAR

Årligen möts elever från olika Wing Chun klubbar i Kina och tävlar mot varandra, i så kallade ”Chi Sau-tävlingar”. Mai Gei Wong eleverna brukar alltid vara väldigt framgångsrika i dessa tävlingar.